Cần lưu ý những thông tin sau đây để tránh sai sót dễ mắc phải khi soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

 

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Gói 1

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí khắc dấu 400.000đ)
1. Giấy phép kinh doanh
2. Dấu tròn doanh nghiệp

1.000.000đ

Gói 2

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí khắc dấu 400.000đ)
1. Giấy phép kinh doanh
2. Dấu tròn doanh nghiệp
3. Hồ sơ thuế ban đầu

1.500.000đ

Gói 3

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí khắc dấu 400.000đ)
1. Giấy phép kinh doanh
2. Dấu tròn doanh nghiệp
3. Hồ sơ thuế ban đầu
4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 3 kỳ

1.800.000đ
Bảng giá dịch vụ kế toán

Gói A: Báo cáo thuế hàng tháng

1. Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý;
2. Thay mặt doanh nghiệp nộp cơ quan thuế

300.000đ -
700.000đ

Gói B: Viết sổ sách kế toán

1. Bảng cân đối phát sinh tài khoản, sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, sổ cái...
2. Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
3. Bảng nhập xuất tồn hàng hóa, bảng khấu hao, bảng phân bổ chi phí...

200.000đ -
2.500.000đ

 


 1. Chọn tên cho doanh nghiệp:

(Khi thành lập doanh nghiệp phải chọn tên cho doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy định và không được trùng tên, không gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã thành lập trước đó).

 Có thể kiểm tra tên doanh nghiệp ở Menu "Nơi tra cứu thông tin":

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công tyNhững trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác:

 
a) Tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp dự định thành lập không được giống tên tiếng Việt, tên nước ngoài của doanh nghiệp khác đã thành lập trước đó.

b) Tên của doanh nghiệp dự định thành lập chỉ khác tên của doanh nghiệp khác bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và".

c. Khi thành lập doanh nghiệp không đặt tên giống toàn bộ hay giống một phần của các cơ quan sau đây (trừ trường hợp có sự chấp thuận): Cơ quan nhà nước, Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

d. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên cho doanh nghiệp.

e. Tên doanh nghiệp dự định thành lập không được giống tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu).


2. Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp:

(Trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, yêu cầu ngành, nghề phải được mã hóa đến Cấp 4 theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ Tướng Chính phủ).

Sau khi thành lập, doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Nếu ngành, nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp phải đính kèm chứng chỉ hành nghề sao y công chứng hoặc những giấy tờ cần thiết khác.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề như:

- Kinh doanh dịch vụ pháp lý.

- Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm.

- Kinh doanh dịch vụ thú y, thuốc thú y.

- Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.

- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng.

- Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

- Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.


Xem tiếp phần 2: Vốn pháp định, vốn điều lệ...