Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định (Vốn pháp định là số tiền tối thiểu bắt buộc phải có mới đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp) như:

 - Tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Kinh doanh bất động sản.

 - Dịch vụ đòi nợ.

- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Sản xuất phim.

- Cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.

- Kinh doanh vận chuyển hàng không.

- Kinh doanh vàng.

Và một số ngành, nghề cấm kinh doanh:

- Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an.

- Kinh doanh chất ma túy các loại.

- Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

- Kinh doanh các loại pháo.

- Kinh doanh các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc.

- Kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

- Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.

- Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành/sử dụng tại Việt Nam.


3. Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định (được ghi rõ trong điều lệ của doanh nghiệp và giấy xin đăng ký thành lập doanh nghiệp).

+ Vốn điều lệ có thể là tiền mặt, cũng có thể là tài sản, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sử dụng đất...


4. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ thường trú/tạm trú của các thành viên góp vốn:

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin sau:

 - Số nhà, đường phố.

 - Xóm/ấp/thôn.

 - Xã/phường.

 - Huyện/quận.

 - Tỉnh/thành phố.


5. Bảng giá những gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp:

Thành lập doanh nghiệp - gói rẻ nhất = 500.000 đồng (bao phí).

Thành lập doanh nghiệp + Dấu + Mã số thuế = 1.000.000 đồng (bao phí).

Thành lập doanh nghiệp + Dấu + Mã số thuế + Hồ sơ thuế ban đầu = 1.500.000 đồng (bao phí).


6. Cam kết thời gian hoàn tất dịch vụ thành lập doanh nghiệp:

- Cam kết dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ hoàn tất sau 07 ngày, chúng tôi bàn giao giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Sau đó 02 ngày giao dấu cho doanh nghiệp và làm hồ sơ thuế ban đầu tại Chi Cục Thuế chủ quản.

- Cam kết sẽ không tính phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế tháng đầu tiên.