Cần lưu ý những thông tin sau đây để tránh sai sót dễ mắc phải khi soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gói 1 (Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí...
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định (Vốn pháp định là số tiền tối thiểu bắt buộc phải có mới đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp) như: - Tổ...
I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty: Điều kiện, lý do, các điều kiện Giải thể được quy địnhtrong Điều lệ Công ty; Thẩm quyền ra Quyết định Giải thể Công ty; Thủ tục thu hồi tài...
Doanh nghiệp phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/huyện, nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh và...
Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động, Công ty có thể tiến hành các thủ tục thay đổi như: Doanh nghiệp tư nhân: + Thay đổi ngành nghề kinh doanh. + Thay đổi tên doanh...
I. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi: 1. Quyết định về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp 2. Biên bản họp về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp 3. Thông báo thay đổi đăng...
Ðiều 24 Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh: Quy định về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện: Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh,...
1. Tư vấn trước chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - Trên cơ sở yêu cầu của quý Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, tư vấn để quý Doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn và quyết định việc...