logo
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
thanh-lap-doanh-nghiep

Cần lưu ý những thông tin sau đây để tránh sai sót dễ mắc phải khi soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Quy định về chọn tên cho doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy định và không được trùng tên...

thanh-lap-doanh-nghiep

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định (Vốn pháp định là số tiền tối thiểu bắt buộc phải có mới đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp) như: Tổ chức tín dụng...

giai-the-doanh-nghiep

Các quy định của Pháp luật về giải thể công ty: Điều kiện, lý do, điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ Công ty. Thẩm quyền ra Quyết định Giải thể Công ty. Thủ tục thu hồi tài sản của Công ty sau giải thể...

ho-so-phap-ly-ban-dau

Doanh nghiệp phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/huyện, nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh và Đăng ký thuế...

thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động, Công ty có thể tiến hành các thủ tục thay đổi như: Thay đổi ngành nghề kinh doanh. Thay đổi tên doanh nghiệp. Thay đổi vốn kinh doanh. Thay đổi trụ sở...

doi-dia-chi-doanh-nghiep

I. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi: 1. Quyết định về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp. 2. Biên bản họp về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp. 3. Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh...

thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dien

Ðiều 24 Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh: Quy định về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện: Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep

Trên cơ sở yêu cầu của quý Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, tư vấn để quý Doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý liên quan...