I. Tư vấn các quy định của Pháp luật:

1. Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

2. Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động.

3. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.

4. Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.

5. Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.

6. Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.

7. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động;

Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT
Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT


II. Trình tự Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:

1. Đăng ký khai trình lao động :

2. Đăng ký công đoàn :

3. Đăng ký hệ thống thang lương.

4. Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN.


III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

1. Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả khai trình lao động.

2. Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả hồ sơ công đoàn.

3. Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả hệ thống thang bảng lương.

4. Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả sổ BHXH và thẻ BHYT.

Đóng BHXH, BHYT cho người lao động
Đóng BHXH, BHYT cho người lao động


IV. Cam kết sau khi hoàn tất hồ sơ:

1. Đảm bảo mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là thấp nhất.

2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu

3. Hướng dẫn các thủ tục sau khi nhận sổ BHXH và thẻ BHYT

4. Tư vấn miễn phí về các quy định về BHXH, BHYT, BHTN sau khi hoàn tất