Các nội dung và công việc chúng tôi cam kết thực hiện nhanh chóng, chuyên nghiệp: I. Báo cáo thuế hàng tháng: 1. Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế. 2. Lập và nộp báo cáo thống kê...
Việc Doanh nghiệp duy trì một bộ máy kế toán sẽ rất tốn kém, một trong những giải pháp được các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng để giảm thiểu chi phí đó là sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, đây là lựa chọn phổ biến nhất.
Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết tóan thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực họat động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh.
Cần lưu ý những thông tin sau đây để tránh sai sót dễ mắc phải khi soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Quy định về chọn tên cho doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy định và không được trùng tên...
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần lưu ý một số ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định (Vốn pháp định là số tiền tối thiểu bắt buộc phải có mới đủ điều kiện thành lập doanh...